top of page

Kto spravuje poplatok?

Správu poplatku za rozvoj vykonáva obec, v Bratislave mestská časť, ktorá ho na svojom území uložila, pričom na účely tohto zákona má mestská časť postavenie obce. Správu poplatku za rozvoj vykonávajú v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta, pričom v takom prípade bude mať na účely tohto zákona mestská časť postavenie obce. 1)

 

Zákon tiež určuje, že správu poplatku za rozvoj vykonáva výlučne obec, jeho správou nemôže byť poverená žiadna iná fyzická osoba ani právnická osoba.

________________________

1) § 12 Zákon o miestnom poplatku za rozvoj


Ako to vidí IUR v praxi:

Súčasné znenie zákona uvoľnilo pätovú situáciu v hlavnom meste, kde starostovia viacerých mestských častí bojovali o to, aby výnos z poplatku pripadol im. Napriek pôvodnému odporúčaniu mestského zastupiteľstva zachovať na celomestskej úrovni jednotné sadzby si každá mestská časť schválila sadzby poplatku podľa vlastných priorít.


Napríklad v Podunajských Biskupiciach poplatok vôbec neschválili, pretože ho, podobne ako vo viacerých slovenských mestách či obciach, považovali za neúnosné zaťažovanie stavebníkov a investorov.

bottom of page