Správu poplatku za rozvoj vykonáva obec, v Bratislave mestská časť, ktorá ho na svojom území uložila, pričom na účely tohto zákona má mestská časť postavenie obce. Správu poplatku za rozvoj vykonávajú v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta, pričom v ta...

Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce, v Bratislave a Košiciach prerozdelenie výnosu z poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti určí štatút mesta. 1)

V Bratislave správu poplatku za rozvoj vykonáva mestská časť, ktorá ho na svojom území uložila, prič...

Sadzba poplatku za rozvoj sa môže pohybovať v zákonom limite od 3 do 35 eur za každý, aj začatý štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.

Obec môže ustanoviť sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení

- stavby na bývanie,

- stavby na pôdohospodár...

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.

Poplatková povin...

Poplatok za rozvoj môže ustanoviť obec na svojom území, v jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území všeobecne záväzným nariadením.1)

Zavedenie poplatku je dobrovoľné, záleží na konkrétnej obci či meste, či ho zavedie. Ak sa pre zavedenie tohto poplat...

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce,

a) na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),

b) ktorá je ohlásená stavebnému úradu,

c) na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby...

Obce, ktoré sa rozhodnú daný poplatok zaviesť, budú nútené vypracovať základnú „ekonomiku“ územia, ktoré bude určené na zastavanie a dostanú tak prehľad o tom, čo môžu ponúkať / očakávať a aké následky to môže vyvolať. 1)

Obce, ktoré sa rozhodnú poplatok zavie...

Please reload

Please reload

© 2015 Inštitút urbánneho rozvoja. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Round
  • Google Round
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now