top of page

Od 1. novembra 2016 nadobudol na Slovensku účinnosť zákon o poplatku za rozvoj (Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Poslanci Národnej rady SR ho však už stihli aj novelizovať a zmeniť niektoré nastavené pravidlá. Novela zákona nadobudla účinnosť 31. decembra 2016.

"Zámerom tohto zákona je, aby na miestach, kde vznikne na základe stavebného rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry, plnil poplatok tri základné funkcie - prijímovú, rozvojovú, protikorupčnú.

 

...

 

Predmetom spoplatnenia je určitý druh stavebnej činnosti, ktorý jednotkám územnej samosprávy vyvoláva ďalšie náklady."

 

Dôvodová správa k zákonu o poplatku za rozvoj

Táto webstránka vznikla za účelom podať čo najpresnejšie informácie o novom zákone o poplatku za rozvoj ako obciam, tak aj stavebníkom a občanom. Stránku vytvoril Inštitút urbánneho rozvoja (viac o IUR tu).

bottom of page